Banner 3
Banner 1
Banner 2
Piktogram

Polityka jakości i środowiska


  • Certyfikat ISO 9001:2008
  • Certyfikat ISO 14001:2004

Podstawowym celem w 135 - letniej tradycji zakładów STRADOM S.A była i jest produkcja wyrobów o najwyższej jakości, spełniających wszystkie wymagania odbiorców.

Osiągniecie celów jakościowych spółki jest możliwe dzięki uzyskaniu w 1999 r. certyfikatu zapewnienia jakości na zgodność z normą ISO 9001 a w kolejnych latach certyfikat ISO 9001:2008 na system zarządzania jakością. Sprzyja temu dynamiczny rozwój spółki, wynikający ze stałego unowocześniania parku maszynowego, podnoszenia kwalifikacji pracowników, terminowości dostaw, systematycznego prowadzenie auditów wewnętrznych, przeglądów wykonywanych przez kierownictwo oraz stałe doskonalenie organizacji i zarządzania.

Jakość jest programem świadomie wdrażanym i osiąganym przez wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spółki poczynając od pierwszego kontaktu z klientem a na jego opinii po odbiorze kończąc.

Pod koniec roku 2014 Spółka podjęła decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

26 marca 2015 roku firma otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2004.

Informacja dotycząca narażenia na promieniowanie jonizujące w Stradom S.A. w likwidacji:
Działalność firmy Stradom s.a. w likwidacji związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ostatnim roku nie miała żadnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz w ostatnim roku nie odnotowano uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

 

 

 

© ARSYLINE 2021
Ostrzeżenie
Zamknąć
<