Banner 3
Banner 1
Banner 2
Piktogram

Historia spółki

 • 1882 r. - powstanie firmy
 • 1898 r. - przekształcenie fabryki w Towarzystwo Akcyjne
 • 1947 r. - nacjonalizacja Spółki
 • 1992 r. - przekształcenie w Spółkę Skarbu Państwa
 • 1995 r. - włączenie do Programu Powszechnej Prywatyzacji, większościowy pakiet akcji w posiadaniu Zachodniego NFI SA
 • 1999 r. - wdrożenie ISO 9001
 • 2002 r. - otrzymanie certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001:2000
 • 2004 r. - zakończenie procesu eliminacji technologii przetwórstwa włókien naturalnych zapoczątkowanego w 1988 r. - produkcja wyłącznie w oparciu o polipropylen
 • 2006 r. - wejście w struktury Grupy Kapitałowej FAM S.A.
 • 2014 r. - wejście w struktury THC SPV3
 • 2015 r. - wdrożenie ISO 14001
 • 2018 r. - wejście w struktury Grupy Kapitałowej BR GROUP.

Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Stradom" powstały w 1882 roku. O lokalizacji zakładu na obecnym terenie zdecydowało zarówno położenie nad rzeką Stradomką, jak również niska cena miejscowych gruntów, rezerwa taniej siły roboczej oraz bliskość kolei żelaznej. Manufaktura, jako pierwszy zakład włókienniczy w Częstochowie, powstała z inicjatywy kupców: braci Józefa i Abrahama Goldstein, Leona Oderfelda oraz Adolfa Oppenheima.

W 1898 r. ówcześni właściciele przekształcili fabrykę w Towarzystwo Akcyjne, w której to formie przedsiębiorstwo przetrwało do wybuchu II wojny światowej.
W okresie do 1904 roku fabryka przeżyła okres rozwoju stając się największym zakładem w regionie. Wartość produkcji wynosiła wtedy 1 mln. 800 tys. rubli, natomiast wielkość produkcji to 5017 ton przędz i szpagatów. Szybka rozbudowa zakładu oraz poszerzenie asortymentu produkowanych wyrobów skutkowało wzrostem zatrudnienia z 304 pracowników w 1892 do 1640 osób.

W czasie I wojny światowej w latach 1914-1918 fabryka była zamknięta. W tym też okresie Niemcy urządzili w halach fabrycznych warsztaty naprawcze samochodów i innego sprzętu. Po zakończeniu wojny zakład rozpoczął produkcję, powoli dochodząc do uruchomienia całej mocy produkcyjnej, co udało się zrealizować dopiero w 1926 r., kiedy osiągnięto poziom produkcji wyższy niż przed I wojną światową.

Lata 1926-27 były okresem względnej koniunktury. Po tym okresie nastąpił wielki kryzys i depresja. Zarząd fabryki ograniczył czas pracy robotników do 2-3 dni w tygodniu. Nastąpiła redukcja zatrudnienia oraz obniżenie stawek akordowych i dniówkowych płac, co wywołało falę strajków. W 1930 r. zatrudnienie w fabryce wynosiło 3164 osoby. Z chwilą wybuchu II wojny światowej zakład przeszedł pod zarząd niemiecki, pod którym produkował dotychczasowe wyroby do stycznia 1945 r. W 1945 r. dzięki ofiarnej akcji całej załogi zakład nie został zniszczony. Po wyzwoleniu Częstochowy robotnicy zabezpieczyli mienie zakładu, został powołany Tymczasowy Zarząd Państwowy, który przystąpił do uruchomienia zakładu. Na jego czele stanął pierwszy dyrektor fabryki p. Emil Teclaff. W 1945 r. zakład zatrudniał 1120 pracowników a jego produkcja wynosiła 329 ton przędzy oraz 1024 tys. mb tkanin. Środki transportowe jakimi wówczas dysponował zakład to samochód ciężarowy marki Fiat, ciągnik, samochód osobowy, dwa motocykle oraz 13 koni i dwa popychacze wagonów.

Z dniem 10.IX.1946 r. zakład został upaństwowiony, nastąpiła rekonstrukcja i modernizacja przedsiębiorstwa, rozpoczął się dalszy rozwój fabryki i wzrost zatrudnienia. W 1992 roku Stradom, jako znaczący zakład w branży włókienniczej, został włączony w do programu Powszechnej Prywatyzacji i przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W 1995 akcje fabryki zostały wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Pakiet większościowy akcji spółki był w posiadaniu XIV Zachodniego NFI S.A.

W roku 1998 firma zmieniła nazwę na Stradom Spółka Akcyjna, a rok później spółka wdrożyła system zapewnienia jakości otrzymując certyfikat jakości systemu ISO 9001 przyznany przez N.V.KEMA. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów w 2002 roku wdrożony został system zarządzania jakością ISO 9001:2000, natomiast w 2011 roku system zarządzania jakością ISO 9001:2008 przyznany przez DEKRA Certification Sp. z.o.o..

Pod koniec roku 2014 Spółka podjęła decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004.

26 marca 2015 roku firma otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą ISO 14001:2004.

Od początku istnienia fabryki przez ponad 106 lat utrzymywany był ten sam profil produkcji związany z przerobem surowca lnianego, konopnego i jutowego. Profil ten uległ zmianie dopiero w 1988 r. po wprowadzeniu przerobu surowca polipropylenowego, w skutek czego zmniejszany był sukcesywnie przerób włókien naturalnych.

W 2006 r. spółka Stradom weszła w skład Grupy Kapitałowej FAM S.A. www.famgk.com.pl

W 2014r. Spółka weszła w skład THC SPV3.

Od 2018 r. spółka Stradom S.A. jest częścią grupy kapitałowej BR GROUP, która funkcjonuje w oparciu o historię i tradycję a głównym jej celem jest ciągły rozwój.

© ARSYLINE 2021
Ostrzeżenie
Zamknąć
<