Banner 3
Banner 1
Banner 2
Piktogram

Laboratorium zakładowe

Stosujemy metody badań zgodne z metodami określonymi w normach polskich (PN), europejskich (EN) oraz międzynarodowych (ISO). Laboratorium jest wyposażone w nadzorowaną i wzorcowaną lub legalizowaną aparaturę niezbędną do wykonania poniższych badań:

 • Wyznaczanie maksymalnej siły i wydłużenia względnego przy maksymalnej sile metodą paska. Norma PN-EN ISO 13934-1
 • Wyznaczanie szerokości i długości tkanin. Norma PN- EN 1773
 • Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej. Norma PN- EN ISO 3801
 • Wyznaczanie przyczepności powleczenia w płaskich wyrobach tekstylnych powleczonych tworzywami sztucznymi. Norma PN-EN ISO 2411
 • Sprawdzanie liczności nitek wątku i osnowy. Norma PN-EN 1049-2
 • Wyznaczanie masy liniowej metodą pasmową przędzy w nawojach. PN- EN ISO 2060
 • Określenie skrętu nitek. PN-EN ISO 2061
 • Wyznaczanie siły zrywającej i wydłużenia nitki w nawojach. PN-EN ISO 2062
 • Wyznaczanie skurczu termicznego przędz i tasiemek. PN-EN 13844
 • Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia (włókniny). PN-EN 29073- 3
 • Wyznaczanie maksymalnej siły zrywającej szwów z zastosowaniem metody paska. PN-EN ISO 13935
 • Usługi badawcze zgodnie z normami nie wymienionymi powyżej po uzgodnieniu.
© ARSYLINE 2020
Ostrzeżenie
Zamknąć
<