Banner 3
Banner 1
Banner 2
Piktogram

Geotkaniny

Opis

Nowoczesne geotkaniny STRADOMGEO to płaskie wyroby wyprodukowane z tasiemek i przędz polipropylenowych oraz przędz poliestrowych techniką tkacką. Geotkaniny mają strukturę tkaną, która nadaje im wysoką wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach, jak również zapewnia małe wydłużenia.

Cechy geotkaniny STRADOMGEO gwarantują wysoką trwałość wyrobu w zastosowaniach:
Wzmocnienie (R), wykorzystanie właściwości mechanicznych geotkaniny do poprawienia mechanicznych właściwości warstwy gruntu,
Separacja (S), zapobieganie wymieszania dwóch sąsiadujących gruntów o różnej granulacji,
Filtracja (F), zatrzymanie gruntu lub innych cząstek poddanych siłom hydraulicznym przy utrzymanym przepływie cieczy,
Ochrona (O), ochrona innego materiału lub warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Geotkaniny STRADOMGEO są bezpieczne dla otoczenia, tak w trakcie wykonywania prac montażowych jak i eksploatacji, a także są odporne na czynniki klimatyczne i środowiskowe. Geotkaniny STRADOMGEO są powszechnie stosowane ze względu na takie parametry jak:

 • wysokie parametry wytrzymałościowe
 • dobra współpraca z gruntem
 • duża elastyczność (łatwe wbudowanie i nadawanie kształtów)

Geotkaniny STRADOMGEO posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji przyznawany przez Instytut Techniki Budowlanej upoważniający do znakowania geotkanin STRADOMGEO znakiem budowlanym CE.
Certyfikat ZKP PP

Certyfikat ZKP PES


ZASTOSOWANIE:
Geotkaniny STRADOMGEO przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do:

 • wzmacniania nawierzchni jezdni i zapobiegania spękaniom odbitym oraz do zbrojenia gruntów słabonośnych
 • wzmacniania i separacji słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych
 • budowy placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • wykonywania warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym (ilastym, gliniastym lub pylastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
 • wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego, nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni
 • stabilizacji osuwisk, budowy zbrojnych nasypów i konstrukcji oporowych
 • wzmacniania poboczy dróg i poszerzania korpusów nasypów drogowych

PARAMETRY TECHNICZNE GEOTKANIN PP:

 • Standardowe gramatury: od 75 g/m2 do 300 g/m2  (+/-10 g/m2),
 • Wytrzymałość na rozciąganie: od 13 kN/m do 70 kN/m
 • Wydłużenie względne przy obciążeniu max.: od 8 % do 23 %
 • Grubość pod naciskiem 2 kPa: od  0,30 mm do 1,04 mm
 • Przebicie statyczne (metoda CBR): od 1,75 kN do 8,5 kN
 • Przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): od 4,5 mm do 19,6 mm
 • Charakterystyczna wielkość porów O90: od 0,12 mm do 0,225 mm
 • Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu: od 4,2 l/m2 x s do 33 l/m2 x s
 • Maksymalna szerokość: 530 cm
 • Standardowe pakowanie: 100 mb, tkanina nawinięta na rolkach, pakowana w folię stretch lub polietylenową.

STRADOM S.A. rozpoczął również prace projektowe nad geotkaninami poliestrowymi.
Obecnie w ofercie posiadamy tkaniny o następujących parametrach:

 • Standardowe gramatury: od 270 g/m2 do 455 g/m2 ,
 • Wytrzymałość na rozciąganie: od 105 kN/m do 220 kN/m
 • Wydłużenie względne przy obciążeniu max.: od 8 % do 13 %
 • Grubość pod naciskiem 2 kPa: od  0,58 mm do 0,84 mm
 • Przebicie statyczne (metoda CBR): od 8175 N do 12989 N
 • Charakterystyczna wielkość porów O90: od 0,064 mm do 0,451 mm
 • Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu: od 0,790 mm/s do 62,6 mm/s
 • Maksymalna szerokość: 530 cm
 • Standardowe pakowanie: 100 mb, tkanina nawinięta na rolkach, pakowana w folię stretch lub polietylenową.

STRADOM S.A. zastrzega prawo do zmian parametrów technicznych.
 

Pytanie o produkt

Produkt* Imię i nazwisko*
E-mail* Telefon
Twoje pytanie*

Odsyłając formularz zgadzasz się z zasadami ochrony danych osobowych.

T: + 48 34 324 70 31
E: stradom@stradom.com.pl

© ARSYLINE 2020
Ostrzeżenie
Zamknąć
<