Technologia, jakość, tradycja Technologia, jakość, tradycja
Oferta

Geotkaniny

Nowoczesne geotkaniny STRADOMGEO to płaskie wyroby wyprodukowane z tasiemek i przędz polipropylenowych oraz przędz poliestrowych techniką tkacką. Geotkaniny mają strukturę tkaną, która nadaje im wysoką wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach, jak również zapewnia małe wydłużenia.

Cechy geotkaniny STRADOMGEO gwarantują wysoką trwałość wyrobu w zastosowaniach: 
Wzmocnienie (R), wykorzystanie właściwości mechanicznych geotkaniny do poprawienia mechanicznych właściwości warstwy gruntu,
Separacja (S), zapobieganie wymieszania dwóch sąsiadujących gruntów o różnej granulacji,
Filtracja (F), zatrzymanie gruntu lub innych cząstek poddanych siłom hydraulicznym przy utrzymanym przepływie cieczy,
Ochrona (O), ochrona innego materiału lub warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Geotkaniny STRADOMGEO są bezpieczne dla otoczenia, tak w trakcie wykonywania prac montażowych jak i eksploatacji, a także są odporne na czynniki klimatyczne i środowiskowe. Geotkaniny STRADOMGEO są powszechnie stosowane ze względu na takie parametry jak:

 • wysokie parametry wytrzymałościowe
 • dobra współpraca z gruntem
 • duża elastyczność (łatwe wbudowanie i nadawanie kształtów)

Geotkaniny STRADOMGEO posiadają Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji przyznawany przez Instytut Techniki Budowlanej upoważniający do znakowania geotkanin STRADOMGEO znakiem budowlanym CE.
Certyfikat ZKP PP

Certyfikat ZKP PES


ZASTOSOWANIE:
Geotkaniny STRADOMGEO przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do:

 • wzmacniania nawierzchni jezdni i zapobiegania spękaniom odbitym oraz do zbrojenia gruntów słabonośnych
 • wzmacniania i separacji słabego podłoża nasypów komunikacyjnych i wałów ochronnych
 • budowy placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych, leśnych i rolniczych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
 • wykonywania warstw odcinających i rozdzielających między gruntem drobnoziarnistym (ilastym, gliniastym lub pylastym) a warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni
 • wzmacniania górnej warstwy podłoża gruntowego, nawierzchni drogowych i kolejowych oraz dolnych warstw podbudowy podatnej w celu zmniejszenia zużycia materiałów kamiennych lub wydłużenia okresu eksploatacji nawierzchni
 • stabilizacji osuwisk, budowy zbrojnych nasypów i konstrukcji oporowych
 • wzmacniania poboczy dróg i poszerzania korpusów nasypów drogowych

PARAMETRY TECHNICZNE GEOTKANIN PP:

 • Standardowe gramatury: od 75 g/m2 do 300 g/m2  (+/-10 g/m2),
 • Wytrzymałość na rozciąganie: od 13 kN/m do 70 kN/m
 • Wydłużenie względne przy obciążeniu max.: od 8 % do 23 %
 • Grubość pod naciskiem 2 kPa: od  0,30 mm do 1,04 mm
 • Przebicie statyczne (metoda CBR): od 1,75 kN do 8,5 kN
 • Przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): od 4,5 mm do 19,6 mm
 • Charakterystyczna wielkość porów O90: od 0,12 mm do 0,225 mm
 • Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu: od 4,2 l/m2 x s do 33 l/m2 x s
 • Maksymalna szerokość: 530 cm
 • Standardowe pakowanie: 100 mb, tkanina nawinięta na rolkach, pakowana w folię stretch lub polietylenową.

STRADOM S.A. rozpoczął również prace projektowe nad geotkaninami poliestrowymi.
Obecnie w ofercie posiadamy tkaniny o następujących parametrach:

 • Standardowe gramatury: od 270 g/m2 do 455 g/m2 ,
 • Wytrzymałość na rozciąganie: od 105 kN/m do 220 kN/m
 • Wydłużenie względne przy obciążeniu max.: od 8 % do 13 %
 • Grubość pod naciskiem 2 kPa: od  0,58 mm do 0,84 mm
 • Przebicie statyczne (metoda CBR): od 8175 N do 12989 N
 • Charakterystyczna wielkość porów O90: od 0,064 mm do 0,451 mm
 • Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu: od 0,790 mm/s do 62,6 mm/s
 • Maksymalna szerokość: 530 cm
 • Standardowe pakowanie: 100 mb, tkanina nawinięta na rolkach, pakowana w folię stretch lub polietylenową.

STRADOM S.A. zastrzega prawo do zmian parametrów technicznych.
 


 

Siatki antyerozyjne

Siatki antyerozyjne EROgeo to płaskie wyroby wyprodukowane z tasiemek polipropylenowych techniką tkacką o prostopadłym układzie tworzącym oczka. Wyróżniają się dużymi wytrzymałościami na rozciąganie oraz wytrzymałością długookresową na działania czynników promieniowania UV.  


ZASTOSOWANIE:

Siatki Erogeo przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie drogowym, kolejowym oraz hydrotechnicznym:

 • zabezpiecza i wzmacnia skarpy, zbocza i nasypy
 • chroni przed erozją powierzchni gruntu podtrzymując humus
 • pomaga zakorzenić się roślinności - otwarta struktura umożliwia obustronne przenikanie ziaren
 • dostosowanie się do nierównego podłoża dzięki elastycznej konstrukcji

 

Siatki przeciwśnieżne

Siatki techniczne - przeciwśnieżne

Siatki przeciwśnieżne doskonale spełniają swoją rolę nie tylko do ochrony przed zamieciami, ale również jako zabezpieczenie wzdłuż dróg, do grodzenia placów budowy, ogrodów oraz innych obiektów. Dzięki odpowiedniej konstrukcji  i wysokiej gramaturze zastosowanie siatek jest niemal nieograniczone. Nieregularnie rozmieszczone oczka i nitki w siatce zapewniają jej wysoką  skuteczność użytkową.


ZASTOSOWANIE:

 • do wygrodzenia ostrzegawczego na placach budowy
 • przy wykopach, budowach dróg, osuwiskach
 • do oznaczania tras narciarskich
 • do ochrony drogi, ogrodów oraz innych obiektów przed zamieciami

PARAMETRY TECHNICZNE:

 • Standardowe gramatury: 180 g/m², 240 g/m², 300 g/m², 500 g/m², 600 g/m² lub inne na specjalne zamówienie klienta
 • Rozmiar siatki: oczko owalne od 3,0 mm do 4,5 cm.
 • Standardowe szerokości: 120 cm.
 • Pakowanie: rolki o dł.50 mb, na palecie 24 rolki.
 • Odporność temperaturowa:  w zakresie -40°C do 70°C.
 • Stabilizacja UV: 2 lata.
 • Kolorystyka: pomarańczowy lub na zamówienie klienta w dowolnym kolorze.


Siatki wytwarzane są z polietylenów: HDPE i  LDPE oraz koncentratu barwiącego i stabilizatora UV.  Siatki są odporne na działanie większości rozpuszczalników, w temp. 70°C podlegają częściowemu rozpuszczeniu.
 

Maty kokosowe

Maty kokosowe zbudowane są z włókien naturalnych – kokosowych. Proces produkcji maty kokosowej oparty jest na metodzie igłowej z włókna kokosowego bez użycia środków chemicznych.

Mata kokosowa najczęściej wykorzystywana jest w branży ogrodniczej, budowlanej oraz meblarskiej. Właściwości maty spełniają wymagania przy budowie  zielonych ekranów akustycznych, wałów  przeciwhałasowych  ziemnych w celu ochrony przed hałasem, do zabezpieczenia przeciwerozyjnego nasypów, skarp, rowów przy budowie dróg i autostrad.  Mata kokosowa zapewnia  doskonałą osłonę gruntu w miejscach narażonych na szybką utratę wody lub rozmywanie powierzchniowych jego warstw. Stanowi doskonale podłoże dla roślin, sprawia, że systemy korzenne w naturalnym środowisku kokosowym bardzo szybko rozwijają się, powodując szybki wzrost roślinności .  


WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

 • zabezpieczenie oraz umocnienie skarp wykopu i nasypu przy budowie dróg i autostrad
 • zabezpieczanie nasypów, nabrzeży i dna rzek przed zanieczyszczeniami oraz erozją
 • osłona gruntu przed wiatrem oraz spływem wód opadowych

ZASTOSOWANIE:

 • przy budowie dróg i autostrad
 • przy budowie wałów przeciwhałasowych oraz wałów przeciwpowodziowych
 • przy modernizacji hałd i wysypisk śmieci

Parametry techniczne:

 • Masa powierzchniowa g/m3  wymagania- 700(+/-) 10
 • Odporność na statyczne przebicie w KN >=1,70
 • Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym – wzdłuż i w poprzek taśmy KN/m >=11,0;
 • Wydłużanie przy zerwaniu w stanie suchym w % wzdłuż taśmy->=70, w poprzek taśmy >=0
 • Grubość przy nacisku równym 2 MPa w mm 16(+/-2)


Maty kokosowe występują w 3 podstawowych podtypach wagowych: 

 • lekkie 300 g/m2,
 • średnie 450g/m2,
 • ciężkie 900 g/m2

Dostępne są w rolkach o szerokościach:  od 1 do 4m oraz długościach od 10 do 50m. 

/parametry i rozmiary nie wymienione w opisie,  dostępne wyłącznie na życzenie klienta/
 

Zapytanie o produkt:

Osoba kontaktowa:

Email:   /  Telefon:

Sklep firmowy:

Email:   /  Telefon:

Treść zapytania:

To pole jest wymagane
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.
Wiadomość nie została wysłana. Sprónuj ponownie.